WYBORCZE PRZESŁANIE FORMACJI POLITYCZNEJ FRONT

Wybory parlamentarne 2023 roku prowadzą do nieuniknionej przegranej Polaków, stanowiąc jednocześnie ostatni etap zdeformowanej państwowości. Nieodpowiedzialni wyborcy żyrują poczynania swoich wybrańców, zmierzając do wojny i chaosu. Politycy wyłonieni w negatywnej selekcji stali się wypadkową społeczeństwa -„Jaki Pan taki Kram”.

W całej Rzeczpospolitej tylko My !!!

Jako partia polityczna FRONT definiujemy fundamentalne zagrożenie jakim jest kwestia stojąca przed naszym Narodem uwikłania się w wojnę. Państwo pozbawione politycznej suwerenności, tracąc ją na rzecz Stanów Zjednoczonych i ich służb, a także Wielkiej Brytanii etc., czyni z nas narzędzie imperialnej polityki.
Musimy przyjąć do wiadomości, iż wszystkie partie polityczne zasiadające obecnie w Sejmie, mają nad sobą protektorat Amerykanów i wykonują ich polecenia.
Nie niepokojeni przez wschodnich sąsiadów wybieramy zbrojenia, zamiast dialogu i rozmów. Wydatki na armię z budżetu Państwa, na które nas nie stać, obciążą finansowo każdego Polaka na dziesięciolecia. Amerykański kompleks zbrojeniowo-finansowy jest beneficjentem naszych zbrojeń a gangsterzy polityczni z USA nie będą mieli skrupułów w szachowaniu naszą krwią, doprowadzając nas do biedy i rozczynienia na naszym obszarze „Słowiańskiego kotła”.
Dotychczasowa polityka Państwa Polskiego, poszczególnych rządów w stosunku do Federacji Rosyjskiej i republiki Białoruś, charakteryzowała się kursem konfrontacyjnym, osiągając ostatecznie tytuł polityki paranoiczno-prowokacyjnej. Wyjściem z tych zagrożeń jest podjęcie działań politycznych na rzecz kształtowania przyjaznej i partnerskiej współpracy politycznej i gospodarczej z federacją Rosyjską oraz Republiką Białoruską. Oparcie gwarancji bezpieczeństwa granic ukształtowanych po 1945 roku o przyjazną politykę z Federacją Rosyjską, szczególnie w odniesieniu do granic tzw. zachodnich.

Dostarczanie broni Ukraińcom w ich bratobójczej wojnie z Rosjanami, oraz tworzenie wrażenia, iż Ukraińcy walczą o wolność i bezpieczeństwo Polski, zakończy się słusznymi pretensjami Ukraińców do naszego Narodu. Oskarżą nas, iż byliśmy podżegaczami wojennymi i współsprawcami ich nieszczęść, prowokując ze strony Ukraińców odwet. Ukraina ze swoją strukturą polityczną i mafijną ekonomią, jest i będzie gospodarczym wrogiem Państwa Polskiego.
Partie polityczne, które są w obecnym Parlamencie, a które Państwo wybieracie, doprowadzą do wewnętrznego chaosu, do rozruchów w Państwie Polskim, a szczególnie na tle gospodarczym oraz doprowadzą do wewnętrznego konfliktu z Ukraińcami.
Rolą naszą w obecnych wyborach jest ostrzeżenie Państwa przed zdefiniowanymi zagrożeniami, mając świadomość, iż po tych negatywnych zdarzeniach, wyciągnięcie wnioski i przejrzycie na oczy. Wówczas będziemy mogli się zrozumieć.

Przewodniczący partii FRONT
Krzysztof Tołwiński
15 października 2023r.

 

Nasz cel…

Wyzwolenie się spod protektoratu politycznego Stanów Zjednoczonych.

Deamerykanizacja Europy – budowa koalicji partii politycznych Państw Europejskich na rzecz zrzucenia politycznej ingerencji Stanów Zjednoczonych w sprawy Kontynentu Europejskiego.

Deukrainizacja Polski –  zablokowanie i eliminowanie jakichkolwiek form współpracy z Państwem Ukraińskim ponad te, które wynikają z zobowiązań w ramach struktur gospodarczo militarnych. Przygotowanie kompleksowych rozwiązań zagadnienia ukraińskich uchodźców na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Bezwarunkowe zablokowanie dalszego napływu uchodźców z Ukrainy , będącego głównym zagrożeniem Państwa Polskiego.

Oczyszczenie Państwa Polskiego z wszelkich Ośrodków szkolenia i utrzymania organizacji terrorystycznych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej , ze szczególnym uwzględnieniem Białoruskich ,Ukraińskich i Rosyjskich.

Wydalenie z terytorium Państwa Polskiego alternatywnych Ośrodków władzy w stosunku do jakichkolwiek Państw, ze szczególnym uwzględnieniem Republiki Białoruś i Federacji Rosyjskiej .

Działania polityczne na rzecz podjęcia przyjaznej i partnerskiej współpracy politycznej i gospodarczej z Federacją Rosyjską oraz Republiką Białoruską.

Oparcie gwarancji bezpieczeństwa granic ukształtowanych po 1945 roku o przyjazną politykę z Federacją Rosyjską.

Powrót do koncepcji rozwoju Europy Charlesa de Gaulle,a, „Europy od Atlantyku po Ural”,  inaczej od Lizbony po Władywostok, pamiętając, iż dzięki Federacji Rosyjskiej wpływy polityczne, gospodarcze oraz kulturowe (jeśli je zbudujemy), mogą sięgać na obszar Kontynentu Azjatyckiego poza Ural.

Można to realizować z nami czyli Polską lub będzie to realizowane bez nas , czyli po naszym trupie.

Jesteśmy formacją konserwatywną , bazującą na wielowiekowym dorobku polskiego Konserwatyzmu. Oznacza więc to, że siła Państwa oparta jest na pracy jego Obywateli, która służy ich wzbogacaniu, a nie wzbogacaniu systemów korporacyjno-bankowych.

Nasz cel…

Wyzwolenie się spod protektoratu politycznego Stanów Zjednoczonych.

Deamerykanizacja Europy – budowa koalicji partii politycznych Państw Europejskich na rzecz zrzucenia politycznej ingerencji Stanów Zjednoczonych w sprawy Kontynentu Europejskiego.

Deukrainizacja Polski –  zablokowanie i eliminowanie jakichkolwiek form współpracy z Państwem Ukraińskim ponad te, które wynikają z zobowiązań w ramach struktur gospodarczo militarnych. Przygotowanie kompleksowych rozwiązań zagadnienia ukraińskich uchodźców na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Bezwarunkowe zablokowanie dalszego napływu uchodźców z Ukrainy , będącego głównym zagrożeniem Państwa Polskiego.

Oczyszczenie Państwa Polskiego z wszelkich Ośrodków szkolenia i utrzymania organizacji terrorystycznych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej , ze szczególnym uwzględnieniem Białoruskich ,Ukraińskich i Rosyjskich.

Wydalenie z terytorium Państwa Polskiego alternatywnych Ośrodków władzy w stosunku do jakichkolwiek Państw, ze szczególnym uwzględnieniem Republiki Białoruś i Federacji Rosyjskiej .

Działania polityczne na rzecz podjęcia przyjaznej i partnerskiej współpracy politycznej i gospodarczej z Federacją Rosyjską oraz Republiką Białoruską.

Oparcie gwarancji bezpieczeństwa granic ukształtowanych po 1945 roku o przyjazną politykę z Federacją Rosyjską.

Powrót do koncepcji rozwoju Europy Charlesa de Gaulle,a, „Europy od Atlantyku po Ural”,  inaczej od Lizbony po Władywostok, pamiętając, iż dzięki Federacji Rosyjskiej wpływy polityczne, gospodarcze oraz kulturowe (jeśli je zbudujemy), mogą sięgać na obszar Kontynentu Azjatyckiego poza Ural.

Można to realizować z nami czyli Polską lub będzie to realizowane bez nas , czyli po naszym trupie.

Jesteśmy formacją konserwatywną , bazującą na wielowiekowym dorobku polskiego Konserwatyzmu. Oznacza więc to, że siła Państwa oparta jest na pracy jego Obywateli, która służy ich wzbogacaniu, a nie wzbogacaniu systemów korporacyjno-bankowych.

ZAMORDYZM POLITYCZNY PO WARSZAWSKU.

Jedność poglądów kształtowana przez warszawski reżim sprowadza się do mianownika dekretowanej miłości i wiernopoddańczości do Ukrainy i wrogości do Rosji i Białorusi.

Oczywiście zerkając , czy Jankeski Pan jest zadowolony z takiego obrotu sprawy. Zdecydowanie można mówić o wzniecaniu rasizmu etnicznego w stosunku do Białorusinów i Rosjan.

Pismo skierowane do Posła Zgromadzenia Narodowego Republiki Białoruś i jednocześnie Przewodniczącego Partii Liberalno Demokratycznej Białorusi, wskazuje rzeczywisty obraz zakłamania życia publicznego w Polsce. Dając argumenty stronie białoruskiej do kontrataku przeciwko hipokrytom obecnej władzy w Rzeczpospolitej Polskiej , szkalującym władzę i administrację Republiki Białoruś.

Istotnym jest by rzeczywisty obraz stanu życia politycznego w Polsce ujrzał światło dzienne poprzez białoruskich Polityków . Oczekiwanym efektem jest wzmocnienie zaszczutej części polskiego społeczeństwa , nie godzącej się na amerykański protektorat polityczny i napuszczanie Polaków na Białoruś i Rosję.

Budujemy wspólny front walki.

 

KRZYSZTOF TOŁWIŃSKI
Przewodniczący
Partii Politycznej FRONT
19-122 Jasionówka
Ul. Korycińska 40
Rzeczpospolita Polska

Pan OLEG  GAYDUKEVICH
Poseł do Izby Reprezentantów
Zgromadzenia Narodowego Republiki Białoruś
220037 Republika Białoruś
Mińsk, ulica Filimonova 12

Szanowny Panie Pośle

Zwracam się z prośbą o podjęcie parlamentarnej interwencji w sprawie Polskiego Polityka Wojciecha Olszańskiego , który za działalność polityczną oraz poglądy zmierzające do nawiązania dobrosąsiedzkich stosunków z Republiką Białoruską, Federacją Rosyjską jest prześladowany politycznie i został więźniem politycznym.

Jednocześnie wyrażam prośbę o podjęcie przez Pana Posła będącego jednocześnie zastępcą przewodniczącego komisji w sprawach międzynarodowych nagłośnienia na forum międzynarodowym, naruszeń zasad demokratycznego Państwa w zakresie możliwości swobody działalności politycznej i ingerencji służb Rzeczpospolitej Polskiej w działalność partii politycznych.

Biorąc pod uwagę przychylną postawę wobec Rzeczpospolitej Polskiej Pana Prezydenta Republiki Białoruskiej a w szczególności Polaków , oczywiście z wykluczeniem władz RP , czemu Pan Prezydent dawał wyraz w swoich wypowiedziach. Także , Panie Pośle , pańską głęboką znajomość problematyki w relacjach białorusko-polskich oraz zaangażowanie w ustanowienie normalnych sąsiedzkich stosunków pomiędzy Republiką Białoruś a Rzeczpospolitą Polską . Jako przedstawiciel środowisk społecznych i politycznych przeciwstawiających się prowokacyjnej i agresywnej polityce rządu RP wobec Republiki Białoruskiej i Federacji Rosyjskiej w związku z zaistniałą sytuacją poczuwam się upoważniony  to do zwrócenia się z powyższymi problemami.

Oświadczając , iż władze Rzeczpospolitej Polskiej z instytucjami i organami podległymi oraz przy aprobacie Parlamentu Rzeczpospolitej Polskiej prowadzą nagonkę na środowiska polityczne , które przeciwstawiają się wzniecaniu rasizmu etnicznego w stosunku do Białorusinów i Rosjan .Odbywa się to w atmosferze dyspozycyjności władz Rzeczpospolitej Polskiej wobec imperialnych interesów Stanów Zjednoczonych.

Czytaj dalej

FRONT – NARODZINY POLITYCZNEJ FORMACJI

FRONT – NARODZINY POLITYCZNEJ FORMACJI.

 

Otaczające nas warunki i wyzwania determinują jacy jesteśmy i co powinniśmy robić.
Maszerujesz, manifestujesz , trawisz czas , energię i środki a kończy się to , że zdezorientowany i durny stajesz u urny. Później narzekasz i zaczyna się to od nowa.
Formacja Polityczna FRONT , która zawiera imperatyw walki – na całej linii, jest szeroką formułą niegrzecznym dziewczętom i chłopakom, którzy nie wyrażają zgody na zgniliznę i fetor nas otaczające.
Zadanie zalegalizowania formacji politycznej zgodnie z obowiązującymi regułami gry, zrobienie wyłomu na obecnej scenie politycznej i rozwinięcie FRONTU celem zwycięstwa uważam za wykonane.
Rzeczpospolita znajduje się w trudnym położeniu lecz nie straconym.
Wszystko zależy od naszej myśli i czynów, a więc do dzieła Frontowcy.
Szef Sztabu Generalnego Krzysztof Jabłoński tel. 505 558 293
email: krzysztof-tolwinski@wp.pl
tel. 693 392 313 , 535 655 529
Dnia 24.04.2022 rok Krzysztof Tołwiński – Polski Polityk