Przywróćmy Państwo Polakom

Szanowni Państwo, współczesna suwerenność oraz samostanowienie przenosi się z obszarów zmagań w układzie militarnym na rywalizację przy nienaruszalności granic w aspekcie czynników ekonomicznych i gospodarczych.

Dotychczasowe rządy , zarówno poprzednie PO – PSL jak i obecny Prawa i Sprawiedliwości, prowadzą politykę o wspólnym kierunku: wyniszczenia gospodarczego, materialnego, złamania polskiego ducha poczucia wolności, bezmyślności w geopolityce szczególnie wschodniej, zmierzając ku upadkowi państwowości.

Budowa stałych baz obcym wojskom stacjonującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej , powinna odbyć  się wyłącznie za zgodą Polaków wyrażoną w Narodowym Referendum. Stan obecny to bezprawie.

Twórcza część społeczeństwa obdarzona cywilną odwagą, oparta na pracy i myśli 30-40 latków, dźwigających ciężar patologicznego państwa i koślawego społeczeństwa, w ramach  energetycznego projektu politycznego wypowiada wojnę OBECNEJ RZECZYWISTOŚCI.
Stawiając za cel:

Skończenia z wszechpanującą lichwą banków i innych podmiotów pseudo gospodarczych, którzy wykorzystując słabość Państwa, naciągają i ograbiają bezbronnych Polaków.

Przywrócenia rodzimego handlu  „Kto ma handel – ten decyduje o strukturze produkcji, ten jest Panem suwerenności”.  STOP rozpasaniu sieci handlowych – nasz projekt to powołanie Spółki Akcyjnej Narodowy Handel.

Należy skończyć z charakterem gospodarki neokolonialnej i transferem rocznie kilkunastu miliardów dolarów z budżetu Państwa w ramach zwolnień i ulg przez sieci handlowe i Banki.

Należy skończyć z władzą, która pomaga upychać walizki z walutą złodziejom.

 

Rolnik jest SŁUGĄ NARODU produkuje w interesie konsumentów, a skazany jest na rabunkową politykę rolną PSL-u i PiS-u, gdzie surowiec jest za bezcen, a konsument narażony jest na gangsterkę w przemyśle spożywczym, bo niewydolne Państwo nie jest w stanie zadbać o bezpieczeństwo żywnościowe. Przywrócenie Polskich Norm (PN) na żywność.

Polityka społeczna nie może być rodzajem partyjnej łapówki i państwowego rozdawnictwa, dochody winny być czerpane z pracy, a nie z pasożytnictwa na pracujących.

Na pisowską propagandę sukcesu – słowa prawdy: „Stopa inwestycji (relacja nakładów brutto na środki trwałe do PKB) osiągnęła zaledwie 17,7 %, co było najgorszym wynikiem od 25 lat”

Garstka Obywateli w XVI – XVII w. tworząc wówczas moralną i  militarną siłę jaką była  Husaria, utrzymywała ówczesną państwowość, zgodnie z zawołaniem, iż będąc na służbie Rzeczpospolitej dokładało się z własnej kieszeni, a nie publicznej. Obecnie najwyższą potrzebą jest odtworzenie ducha i zasad Politycznej Husarii.

 

Zawalczmy  razem