Nasz cel…

Wyzwolenie się spod protektoratu politycznego Stanów Zjednoczonych.

Deamerykanizacja Europy – budowa koalicji partii politycznych Państw Europejskich na rzecz zrzucenia politycznej ingerencji Stanów Zjednoczonych w sprawy Kontynentu Europejskiego.

Deukrainizacja Polski –  zablokowanie i eliminowanie jakichkolwiek form współpracy z Państwem Ukraińskim ponad te, które wynikają z zobowiązań w ramach struktur gospodarczo militarnych. Przygotowanie kompleksowych rozwiązań zagadnienia ukraińskich uchodźców na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Bezwarunkowe zablokowanie dalszego napływu uchodźców z Ukrainy , będącego głównym zagrożeniem Państwa Polskiego.

Oczyszczenie Państwa Polskiego z wszelkich Ośrodków szkolenia i utrzymania organizacji terrorystycznych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej , ze szczególnym uwzględnieniem Białoruskich ,Ukraińskich i Rosyjskich.

Wydalenie z terytorium Państwa Polskiego alternatywnych Ośrodków władzy w stosunku do jakichkolwiek Państw, ze szczególnym uwzględnieniem Republiki Białoruś i Federacji Rosyjskiej .

Działania polityczne na rzecz podjęcia przyjaznej i partnerskiej współpracy politycznej i gospodarczej z Federacją Rosyjską oraz Republiką Białoruską.

Oparcie gwarancji bezpieczeństwa granic ukształtowanych po 1945 roku o przyjazną politykę z Federacją Rosyjską.

Powrót do koncepcji rozwoju Europy Charlesa de Gaulle,a, „Europy od Atlantyku po Ural”,  inaczej od Lizbony po Władywostok, pamiętając, iż dzięki Federacji Rosyjskiej wpływy polityczne, gospodarcze oraz kulturowe (jeśli je zbudujemy), mogą sięgać na obszar Kontynentu Azjatyckiego poza Ural.

Można to realizować z nami czyli Polską lub będzie to realizowane bez nas , czyli po naszym trupie.

Jesteśmy formacją konserwatywną , bazującą na wielowiekowym dorobku polskiego Konserwatyzmu. Oznacza więc to, że siła Państwa oparta jest na pracy jego Obywateli, która służy ich wzbogacaniu, a nie wzbogacaniu systemów korporacyjno-bankowych.